Sözlükte "ek" ne demek?

1. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça; eklenmiş, katılmış.
2. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri; sözcük türetmek ya da sözcüğün görevini belirtmek için kullanulan biçim verici ses ya da sesler, ºlahika.
3. Bir gazete ya da dergi beraberinde ücretsiz olarak verilen paça, ºilave; iki borunun yerleştirildiği yer.

Ek kelimesinin ingilizcesi

[EK] adj. additional, extra, supplemental, supplementary, further
n. addition, supplement, extension, extra, annex, appendix, appendage, addendum, adjunct, appurtenance, formative, insertion, inset, postscript, schedule, supplementation
pref. by, bye, super

Son eklenenler